top of page
Colofon

Algemene voorwaarden

1. Algemeen


1.1 
Deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing wanneer een klant (“U”) een bestelling plaatst op de pagina "www.mijnstijlcreaties.nl” en een van de daarbijbehorende pagina’s ("Website"). Overeenkomsten worden gesloten tussen u en MijnStijl Creaties, Peellandhof 14, 4876 WG Etten-Leur, KvK nummer 82400296. Overige informatie over MijnStijl Creaties en haar contactgegevens zijn te vinden op de website. De voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die via onze website bestellen.

 

1.2
MijnStijl Creaties accepteert geen kredietaankopen aan personen onder de 18 jaar. Om op de website te kunnen bestellen, moet u dan ook 18 jaar of ouder zijn. MijnStijl Creaties behoudt zich het recht voor om deze bestellingen in individuele gevallen te weigeren of te wijzigen (bijvoorbeeld als u onjuiste persoonlijke informatie hebt verstrekt en / of wanneer wij opmerkingen over een betaling of schuld hebben).

 

1.3
MijnStijl Creaties is niet aansprakelijk wanneer een product is uitverkocht, of in het geval van beeld- of drukfouten op de website, zoals fouten in de technische specificatie, productomschrijving of onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals veranderingen in prijzen van leveranciers of valutaschommelingen) of onjuiste informatie over de vraag of een product op voorraad is. MijnStijl Creaties is gerechtigd om fouten te corrigeren en de informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken. Indien een onjuiste prijs is berekend voor een product dat u hebt besteld zal MijnStijl Creaties u op de hoogte stellen en wachten met het verwerken van de bestelling totdat u de gecorrigeerde prijs hebt goedgekeurd. Alle afbeeldingen op de website zijn ter illustratie en garanderen niet het exacte uiterlijk van het product. MijnStijl Creaties is niet verantwoordelijk voor informatie op de website die door een derde partij wordt verstrekt.

 

1.4
De website en al haar inhoud is eigendom van MijnStijl Creaties of haar licentiegevers. Op grond van de wetgeving inzake intellectuele-eigendomsrechten en handelswetgevingen, is de informatie beschermd. Productnamen, merknamen,  handelsnamen, afbeeldingen, ontwerp, lay-out en informatie over diensten, producten en andere inhoud mag niet worden gekopieerd of worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van MijnStijl Creaties.

2. Bestellingen en overeenkomsten en offertes


2.1
Om een ​​aankoop te doen via de website, moet u onze algemene voorwaarden accepteren. Zodra u de voorwaarden accepteert, gaat u ermee akkoord te voldoen aan de voorwaarden en deze in hun geheel te volgen en bevestigt u dat u kennis hebt genomen van de informatie omtrent de persoonsgegevens en stemt u in met het gebruik van deze persoonsgegevens en cookies overeenkomstig met het privacybeleid van MijnStijl Creaties.

2.2
Een koopovereenkomst wordt pas gesloten als MijnStijl Creaties uw bestelling heeft ontvangen en u per e-mail een bevestiging van MijnStijl Creaties hebt ontvangen. Namens MijnStijl Creaties raden wij u aan deze orderbevestiging goed te bewaren voor het geval u contact wilt opnemen met onze klantenservice. U kan de bestelling totdat deze door MijnStijl Creaties is bevestigd, intrekken. In het geval dat de bestelling wordt herroepen, zal MijnStijl Creaties alle betalingen die door u of door uw betaal- of creditcardmaatschappij zijn gemaakt, terugbetalen.

2.3
MijnStijl Creaties is een B2C-bedrijf en verkoopt aan particulieren bij aankopen via de webwinkel of producten/ diensten op maat via offerte. We kunnen natuurlijk een betalingsbewijs verstrekken voor alle gekochte goederen of verleende diensten, inclusief btw en de informatie die wordt verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. 

2.4 
Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


2.5

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk dan wel via email te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.


2.6

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

Uitgebreide voorwaarden die gelden voor de uitvoering van de dienstovereenkomsten leest u hier.

3. Klantinformatie


3.1
Bij het plaatsen van een bestelling word u gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. U bevestigt dat de informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u verantwoordelijk bent voor onjuist verstrekte informatie. In het privacybeleid van MijnStijl Creaties staat meer informatie over hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens van onze klanten.

4. Betalingen, kosten en prijzen


4.1
Voor bestellingen die zijn geplaatst via onze website “www.mijnstijlcreaties.nl”, gelden de prijzen die op de website staan vermeld. De prijzen worden vermeld in euro (€) en zijn inclusief BTW. De vermelde prijzen zijn exclusief betaal- en verzendkosten, deze worden apart vermeld.

4.2
Op onze website staat beschreven op welke manieren u kan betalen. MijnStijl Creaties heef het recht om de bestelling vooraf te laten betalen, tenzij er wordt gekozen voor een betaling per factuur of een andere soortgelijke betaling. Als er een factuurbetaling is geselecteerd, kan MijnStijl Creaties of onze partner een kredietonderzoek aanvragen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht. MijnStijl Creaties heeft het recht om niet altijd alle betaalmethoden aan te bieden. MijnStijl Creaties heeft ook het recht wanneer de gekozen betalingsmethode, om wat voor dan ook reden niet werkt op het moment dat u een aankoop maakt, te veranderen. De website vermeldt wanneer er eventuele beperkingen zijn op de betalingsopties.

5. Aanbiedingen en promoties


5.1
MijnStijl Creaties kan op elk gewenst moment promoties aanbieden op de website die gunstigere voorwaarden kunnen hebben dan degene die vermeld staat in deze voorwaarden, bijvoorbeeld omtrent de betaling of herroepingstermijn. Deze gunstigere voorwaarden zijn van toepassing zolang de aanbieding loopt en geldt alleen voor de specifieke producten en goederen die worden vermeld in de promotiecampagne van MijnStijl Creaties. MijnStijl Creaties behoudt zich het recht voor om dergelijke promoties op elk gewenst moment in te trekken. Bij beëindiging of intrekking van een promotie of aanbieding zijn deze Algemene voorwaarden zonder enige wijziging van toepassing. Alle aanbiedingen van specifieke producten op de website zijn geldig binnen de tijd die vermeldt staat op de website bij de aanbieding en zolang de voorraad strekt.

6. Verzending en bezorging


6.1
Wanneer de goederen op voorraad zijn, worden deze geleverd binnen het termijn dat vermeldt staat op de website. Tenzij anders is overeengekomen, vindt de levering plaats binnen 30 werkdagen nadat MijnStijl Creaties een schriftelijke bevestiging van de bestelling heeft toegezonden. Meer informatie over leveringen van goederen en de leveringsvoorwaarden van MijnStijl Creaties is te vinden in onze leveringstekst. Tenzij anders is overeengekomen, vindt de levering plaats binnen 30 werkdagen nadat MijnStijl Creaties een schriftelijke bevestiging van de bestelling heeft toegezonden. Als u uw bestelling niet binnen de aangegeven levertijd heeft ontvangen, neem dan uiterlijk 30 werkdagen na het plaatsen van de bestelling contact op met onze klantenservice.

6.2
De verwachte leveringstijd kunt u terugvinden in de orderbevestiging, tijdens het afrekenen en / of op de desbetreffende productpagina van de betreffende producten. Wanneer er niet iets anders is overeengekomen en de levering meer dan 30 dagen duurt, en dat niet is te wijten aan de klant, hebt u het recht om de aankoop te annuleren.

6.3
Voor pakketten die moeten worden opgehaald bij een agentschap, moet u dit doen binnen de aangegeven tijd. Meestal moeten de pakketten persoonlijk worden opgehaald met een geldig legitimatiebewijs. U ontvangt altijd een bericht die aangeeft waar en wanneer het pakket kan worden opgehaald. Deze melding ontvangt u via een e-mail, met de reguliere post of via het (mobiele) telefoonnummer dat u hebt opgegeven, telefonisch of per sms. In het geval u het pakket niet ophaalt, heeft MijnStijl Creaties het recht om een ​​vergoeding van €35,- in rekening te brengen.

7. Herroepingsrecht


7.1
Bij de aankoop van producten via de website is het wettelijke 14-daagse herroepingsrecht van toepassing (koop op afstand). U hebt dus het recht om de aankoop binnen 14 dagen vanaf het moment dat u of degene die de bestelde goederen heeft ontvangen te annuleren (herroepingstermijn). 

7.2
Als u van gedachten verandert, voordat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is, moet u dit kenbaar maken middels een e-mail aan MijnStijl Creaties, en aangeven welke goederen u wilt terugsturen of omruilen. Stuur een e-mail naar info@pasetto.nl en vermeldt uw naam, adres, en andere relevante informatie, zoals het bestelnummer, factuurnummer en de naam / namen van de producten waar het om gaat. 

7.3
In het geval dat u gebruik maakt van het herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren voor u. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk -  in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

7.4
Bij een herroeping betaalt MijnStijl Creaties het bedrag terug dat u voor het artikel hebt betaald, inclusief bezorgkosten. Uitzonderingen zijn van toepassing, maar er worden meestal geen extra kosten in rekening gebracht voor de retourzending tenzij u een andere verzendmethode gebruikt dan de standaard verzendmethode die wij, MijnStijl Creaties, aanbieden. Als u een gedeelte van de bestelling retourneert, worden geen verzendkosten terugbetaald. 

7.5

Op maat gemaakte producten, namelijk onze schilderijen en moodboards op aanvraag, worden op maat volgens de door u ingevoerde specificaties gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing op deze producten. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

7.6
MijnStijl Creaties zal het bedrag zonder onnodige vertraging aan de klant terugbetalen, binnen 14 dagen na de datum waarop MijnStijl Creaties van de klant een kennisgeving heeft ontvangen met betrekking tot het herroepingsrecht. MijnStijl Creaties kan de terugbetaling echter uitstellen totdat MijnStijl Creaties de betreffende producten heeft terug ontvangen, of tot wanneer de klant een bewijsdocument heeft aangeleverd dat het product is geretourneerd. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een retourbon van het postkantoor zijn waar u het pakket hebt afgeleverd. De terugbetaling zal plaatsvinden door middel van de door de klant gekozen terug betalingsmethode, tenzij anders overeengekomen of als er een bezwaar is gemaakt tegen een gekozen terug betalingsmethode. Wanneer de Klant gebruik maakt van zijn recht om zijn aankoop te herroepen, zal MijnStijl Creaties het bedrag dat de Klant heeft betaald voor het product, inclusief verzendkosten, terugbetalen. In het geval van extra verzendkosten als gevolg van de keuze van de klant voor een andere levering dan de standaard MijnStijl Creaties-levering, worden alleen de standaard verzendkosten terugbetaald bij volledige terugbetaling van de bestelling. In het geval van een gedeeltelijke retourzending van de bestelling, worden de verzendkosten niet terugbetaald.

8. Klachten en garantie


8.1

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. De garantie dekt goederen die kapot of beschadigd zijn, zoals beschreven in de Wet handhaving consumentenbescherming. Garanties gelden uitsluitend voor originele fabricagefouten en niet voor beschadigingen die zijn ontstaan tijdens of na het ontvangen van de producten door eigen toedoen. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. Als u een beschadigd product hebt ontvangen, neem dan zo spoedig mogelijk  (doch uiterlijk binnen 24 uur) contact op met MijnStijl Creaties nadat u de fout hebt ontdekt door te ons een e-mail te sturen met foto’s van zowel de beschadigde goederen als van het eventuele beschadigde pakket. Deze e-mail kunt u sturen naar info@pasetto.nl onder vermelding van het onderwerp 'Garantie'.

8.2

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@pasetto.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

8.3
MijnStijl Creaties is verantwoordelijk voor de kosten van een retourzending bij goedgekeurde klachten.

 

8.4
Wanneer een artikel wordt geretourneerd en de klacht is goedgekeurd, zal MijnStijl Creaties u compenseren / vergoeden onder de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming. MijnStijl Creaties streeft ernaar binnen 14 dagen nadat MijnStijl Creaties de klacht in behandeling heeft genomen dit uit te voeren, maar het kan echter langer duren, afhankelijk van het type product. MijnStijl Creaties behoudt zich het recht voor om een schade​​claim dat niet defect blijkt te zijn, onder de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming af te wijzen. MijnStijl Creaties volgt de strikte richtlijnen opgesteld door de Nederlandse commissie consumentenklachten, bij het behandelen van klachten of doet dit volgens de richtlijnen van overeenkomstige autoriteiten in andere landen.

9. Links


MijnStijl Creaties kan linken naar andere websites, buiten het beheer van MijnStijl Creaties, en andere websites waar MijnStijl Creaties geen controle op heeft. Dit kan gaan om een link die naar een andere pagina binnen de website van MijnStijl Creaties linkt of naar een totaal andere website. Ondanks dat MijnStijl Creaties ervoor probeert te zorgen dat ze enkel linken naar websites die de voorschriften omtrent het gebruik van persoonsgegevens en de veiligheidsvoorschriften hanteren, zoals beschreven in het privacybeleid van MijnStijl Creaties, is MijnStijl Creaties niet verantwoordelijk voor de veiligheid of privacy van informatie en persoonlijke gegevens die u op andere websites aanlevert. Wees altijd voorzichtig en lees de privacyverklaringen omtrent het gebruik van persoonsgegevens voor de betreffende websites goed door.

10. Overmacht


MijnStijl Creaties is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waar MijnStijl Creaties geen invloed op heeft, zoals extreme weersomstandigheden, oorlog, brand, algemene arbeidsconflicten, blikseminslag, terreuraanslagen, veranderingen in regelgeving en wetgeving, technische problemen, storingen in elektrische-, telecom- en / of dataverbindingen of andere vormen van communicatie, evenals fouten, storingen of vertragingen van diensten van leveranciers of partners, veroorzaakt door omstandigheden zoals hierboven vermeld. Deze omstandigheden vormen vrijstelling van aansprakelijkheid, sancties en schadevergoedingen. In het geval dat een dergelijke situatie zich voordoet, zal MijnStijl Creaties u informeren, vanaf het begin tot aan het eind van de desbetreffende situatie. Als de calamiteiten / omstandigheden langer dan twee maanden aanhouden, heeft zowel u evenals MijnStijl Creaties het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.

11. Wijzigingen in de algemene voorwaarden


MijnStijl Creaties behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden op de website gepubliceerd. Eventuele wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum waarop u de Algemene Voorwaarden accepteert (in verband met een aankoop of een bezoek aan de website), of 30 dagen nadat MijnStijl Creaties u heeft geïnformeerd over de wijzigingen. MijnStijl Creaties raadt u echter aan de website regelmatig te bezoeken zodat u op de hoogte blijft van alle mogelijke wijzigingen in de Algemene Voorwaarden.

12. Ongeldigheid


In het geval dat enige bepaling binnen deze overeenkomst ongeldig of niet uitvoerbaar wordt verklaard door een bevoegde rechter, overheidsinstantie of door een rechtbank, dan is het restant van de betrokken bepaling alsook alle overige bepalingen geldig en uitvoerbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Verklaarde bepalingen die ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, zullen worden vervangen onder relevante juridische richtlijnen en advies.

Deze Algemene voorwaarden zijn bepaald door MijnStijl Creaties op 28-08-2022.

bottom of page